در تبیین مفهوم المپیاد، مفاهیم فراوانی پنهان است. یکی از اهداف بسیار مهم برگزاری این آزمون ها سنجش و اهمیت دادن به میزان عمق نگرش و خلاقیت آزمون دهندگان است. یعنی همان گمشده ای که متأسفانه بنا به اظهار بسیاری از متخصصین و کارآفرینان عصر حاضر، در روند فعلی آموزش مورد اغفال واقع شده است و روند رو به رشد آزمون های 4 گزینه ای متکی بر تفکر همگرا خلل عمده ای بر تداوم ذهنیت نوآوری و مبتنی بر خلاقیت آزمون دهندگان وارد کرده است. از طرف دیگر به نظر می رسد معیار قرار دادن نمرات درسی و معدل به عنوان شاخصی در راستای انتخاب اولیه آزمون دهندگان نشانگر میزان رسوخ تفکر سنجش بر مبنای سطوح دانشی در سیستم آموزشی می باشد.

نکته بسیار مهم دیگری که در این میان وجود دارد، ظهور علوم و فناوری های نوینی است که بر خلاف تفکر نیوتنی و تجزیه گرا، میل وافر به همپوشانی و همکاری بین دانشمندان این عرصه ها را طلب می نماید که مصداق بارز آن حرکت به سمت فناوری های همگرا یا NBICS می باشد.

اندیشه ای که پشتوانه ظهور المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی می باشد با مدنظر قرار دادن اصول متعدد زیر، هم در روش و هم در اجرا به نوآوری دست زده است:

1-     اصالت تفکر خلاقانه واگرا

2-     رشد روزافزون اهمیت فناوری های همگرا

3-     ارزش والای کار گروهی

لذا در سطح دانشجویی نیز برای اولین بار این مسابقه همزمان هم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهدگردید.

نگاه رو به آینده این المپیاد علاوه بر داشتن جنبه ترویج علم و فناوری در بین آینده سازان میهن، چشم اندازهای زیر را به منظر نشسته است:

1-     برگزاری المپیاد دانشجویی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاوه بر دانشجویان دوره کارشناسی

2-     برگزاری المپیاد به صورت گروهی علاوه بر حالت انفرادی

3-   حرکت به سمت برگزاری بین المللی المپیاد و ثبت جمهوری اسلامی به عنوان بنیان گذار المپیاد در سطح بین المللی

 

با عنایت به این نکته که جلسات کمیته راهبردی المپیاد دانشجویی در حال حاضر درحال تشکیل است اطلاعات بیش تر در رابطه با این المپیاد متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی