فرم نظر سنجی المپیاد و رویدادهای علمی

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

فرم نظرسنجی

لطفا جهت پرکردن فرم زیر و اطمینان از تکمیل کامل فرم

فقط از مرورگر internet Explorer استفاده نمایید


نام : *
نام خانوادگی : *
 پست الکترونیک
شماره تماس:
وضعیت نظردهنده:
می خواهید درباره چه موضوعی نظر بدهید؟
1- آیا تا کنون در المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شرکت کرده اید؟
 2- اطلاع رسانی در مراحل المپیاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
 3-هدف شما از شرکت در المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی چه بوده است؟
 
 4- نحوه آشنایی شما با المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از چه طریقی بوده است؟
 
5- مشوق شما جهت ورود به حوزه سلول های بینادی چه افراد یا عواملی می باشد؟
6- دلیل علاقمندی شما به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی چیست؟
7- آیا راهنمایی معلمان در مدارس در میزان گرایش دانش آموزان در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی موثر است؟
8- آیا در محتوای کتاب های درسی شما مطالبی که موجب هدایت شما به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گردد و یا زیرساختی های
ذهنی شما را در این مسیر یاری نماید، وجود دارد؟
9- آیا به کتاب ها و منابع مرتبط با المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دسترسی دارید؟
10- نظر شما در خصوص منابع معرفی شده برای المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی چیست؟
11- نظر شما در خصوص سبک سوالات المپیادهای برگزار شده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی چیست؟
12- اگر همچنان فرصت المپیاد دارید، آیا در دوره های مشابه سال های آینده شرکت خواهید نمود؟
13- آیا شرکت در این المپیاد را به دوستان خود نیز توصیه می کنید؟
14- پیشنهادات شما در جهت بهبود و کیفیت برگزاری این المپیاد چیست
 لطفا حروف داخل تصویر را وارد نمایید.