روز شمار اردوی تابستانی پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانش پژوهان المپیاد دانش آموزی امروز پنجمین روز آموزشی تخصصی خود را به صورت مجازی سپری می کنند.

39  نفر دانش پژوه منتخب از سراسر ایران از روز شنبه  29 شهریور ماه به صورت مجازی،  در حوزه دانش و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تحت هدایت اساتید برجسته این حوزه در حال علم آموزی و تجربه اندوزی هستند.

این دانش پژوهان طی سه روز اول آموزش خود تحت آموزش های تئوری از جمله مفاهیم سلول های بنیادی، سیتوژنتیک سلول های بنیادی، تفکر خلاق و تکنیک حل مساله در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، حرکت از ایده تا محصول، مرگ برنامه ریزی شده سلولی، کلیات مهندسی بافت، سیگنالینگ سلولی  قرار گرفتند.

گفتنی است دانش پژوهان در روز چهارم دروه مجازی خود تحت آموزش های سلول های بنیادی پرتوان القایی، آشنایی با اصول کشت سلول و کاربرد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بالین بودند.

کلمات کلیدی