برگزاری آزمون مرحله اول پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ 13بهمن ماه

.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی؛ رئیس کمیته المپیاد دکتر سلطانی نژاد از برگزاری آزمون مرحله اول پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ13بهمن ماه خبر داد.

دکتر سلطانی نژاد در خصوص آزمون مرحله اول المپیاد گفت: طبق گزارش رسیده از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان این مرحله از المپیاد با تاخیر یک هفته برگزار خواهد شد. داوطلبان در این مرحله از آزمون روز یکشنبه تاریخ 13بهمن ماه سال جاری ساعت 14 ظهر در سراسر کشور به صورت همزمان به رقابت با هم خواهند پرداخت.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان