المپیادهای علمی حوزه سلول های بنیادی فرصتی طلایی برای جهت دهی راهبردی پایدار و رشد پاینده

المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را فرصتی طلایی برای جهت دهی راهبردی بسوی توسعه پایدار و رشد پاینده برشمرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی دکتر ناصر محمدی، المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را فرصتی طلایی برای جهت دهی راهبردی بسوی توسعه پایدار و رشد پاینده برشمرد.

وی گفت: در مفهوم بنیادی توسعه پایدار، تامین منابع و منافع آیندگان با سرمایه گذاری در شرایط کنونی است.
مهم ترین رکن آن، سرمایه انسانی است که نه تنها، مهم ترین عامل تاثیر گذار است، بلکه با ارزش ترین عامل محسوب می شود. در این راستا، دو خصیصه مهم و کلیدی عدم قطعیت و پیچیدگی در فناوری های نوین و پیشرفته در آینده، تربیت استعدادهای درخشان و آماده سازی آنها برای تحلیل های پیچیده و ارایه راه کاری های ملی و بین المللی، مهمترین اقدام استراتژیک محسوب می شود.

المپیاد گذرگاه اصلی این تفکر می باشد. توسعه پایدار در ساختارهای سنتی و بدون تمرکز بر عرصه های فناورانه و جدید و نوآوری ها و بدون اتکا به استعداد های تربیت یافته و متبحر امکانپذیر نمی باشد.

ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیاد با همراهی سازمان پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان طی 5 سال گذشته با برگزاری المپیادهای تخصصی و فنی در عرصه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و تربیت و هدایت استعدادهای برتر، تیمی از بزرگترین و با ارزش ترین ذخایر انسانی را ساماندهی کرده و نقشه راه امید بخشی را در فرا روی جوانان جستجوگر و ارزش آفرین قرار داده است.

توسعه پایدار و همه جانبه و تعالی انسان و سلامت جامعه بشری را هدف قرار داده است. قطعا می توان ادعا کرد با برخورداری از نقشه جامع برای توسعه پایدار و بکارگیری ظرفیت های ملی، می توان زندگی متعالی را برای مردم ایران و جامع بشری ترسیم نمود.

 

کلمات کلیدی