اعلام اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اعلام اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم این رویداد علمی به نقل از باشگاه دانش پژوهان جوان خبر داد.

المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از اعلام اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم این رویداد علمی به نقل از باشگاه دانش پژوهان جوان خبر داد.

رئیس کمیته علمی المپیاد ضمن تبریک به راه یافتگان به مرحله نهایی گفت: برگزیدگان این دوره از المپیاد به مدت دو هفته  تحت آموزش های کاربردی و تخصصی سلول­های بنیادی قرار خواهند گرفت. این دوره امسال در بستر آموزش مجازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت مجازی برگزار خواهد گردید.

وی همچنین در خصوص این رویداد گفت: برنامه درسی این دوره نهایی شده و طی مصوبات کمیته علمی این فرآیند علمی با همکاری متخصصین این حوزه و به مدت دو هفته به همت سازمان پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان برگزار خواهد شد.

 گفتنی است داوطلبین می تواند جهت اطلاع از وضعیت قبولی خود به آدرس وب سایتoly.medu.ir   مراجعه نمایند.

 

کلمات کلیدی