روز شمار اردوی تابستانی چهارمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دانش پژوهان المپیاد دانش آموزی امروز شانزدهم مرداد چهارمین روز آموزشی تخصصی خود را سپری می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، دانش پژوهان المپیاد دانش آموزی امروز شانزدهم مرداد چهارمین روز آموزشی تخصصی خود را سپری می کنند.

35  نفر دانش پژوه منتخب از سراسر ایران از روز یکشنبه  12 مرداد ماه در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  در حوزه دانش و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تحت هدایت اساتید برجسته این حوزه در حال علم آموزی و تجربه اندوزی هستند.

این دانش پژوهان طی چهار روز اول آموزش خود تحت آموزش های تئوری از جمله زیست شناسی کاربردی در پزشکی بازساختی، مفاهیم سلول های بنیادی، کاربرد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بالین، پزشکی بازساختی و جایگاه ایران، مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی، ایمنوسل تراپی، ارگانوئیدها، رویکردها و محصولات سلولی و ژن درمانی و ابزار و روش های آزمایشگاهی در پزشکی بازساختی  قرار گرفتند.

گفتنی است دانش پژوهان در روز پنجم آموزش های خود با توجه به مباحث آموزش داده شده در محل مرکز سلول های بنیادی برای همه پژوهشگاه رویان جهت آموزش های عملی تحت عنوان روشهای جدایش، کشت و تمایز سلول، تکنیک های ملکولی و سلولی حضور خواهند داشت.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان