روز شمار المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

هفته دوم آموزش های علمی خود را به سرپرستی دکتر ماریا ظهیری رئیس کمیته علمی این المپیاد در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سپری می کنند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی دانش پژوهان المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی هفته دوم آموزش های علمی خود را به سرپرستی دکتر ماریا ظهیری رئیس کمیته علمی این المپیاد در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سپری می کنند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط کمیته علمی المپیاد برای ارودی تابستانی که با حضور 35 دانش آموز از سراسر کشور در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال برگزاری است، دانش پژوهان در کنار سایر آموزش های خود تحت آموزش های مهارتی نیز در محل سلول های بنیادی برای همه پژوهشگاه رویان و مرکز جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفتند.

دانش پژوهان روز دوشنبه 21 مراد ماه مصادف با عید سعید قربان در محل مرکز جامع تحقیقات جهت آموزش های عملی روش های ساخت داربست، ارزیابی خواص بیومکانیکی و عملکردی حضور یافتند.

دکتر محمد امیر امیر خانی در جمع دانش پژوهان حضور یافت و طی سخنرانی برای دانش پژوهان افزود: مسولین مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برنامه ریزی برای راه اندازی شتابدهنده این مرکز می باشد که به محض بهره برداری از آن پذیرای ایده های حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از تمامی مقاطع تحصیلی از جمله دانش آموزان خواهیم بود.

دکتر ماریا ظهیری در این روز از آموزش ابتدا به معرفی مرکز جامع تحقیقات و همچنین مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پرداخت و افزود: کمیته علمی در صدد است این دانش پژوهان را برای ورود به دانشگاه های نسل سوم آماده کند.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان