ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان برگزاری سومین المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت با همت سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 25 مهرماه سال جاری

برگزاری سومین المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت با همت سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 25 مهرماه سال جاری

دکتر احسان عارفیان دبیر المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت از برگزار دوره سوم این المپیاد در تاریخ 25 مهرماه سال جاری به همت سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان برگزاری اردوی تابستانی پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به صورت مجازی

برگزاری اردوی تابستانی پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به صورت مجازی

دکتر سلطانی‌نژاد رئیس کمیته علمی المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از برگزاری اردوی تابستانی پنجمین دوره این فرآیند عملی به صورت مجازی و با همت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خبر داد.